top of page

Historie epoxidových podlah

Aktualizováno: 10. 3. 2023

Epoxidy mají za sebou již dlouhou historii. Možná bude pro vás překvapením, že epoxidové pryskyřice jsou známé již od roku 1936, kdy je poprvé představil Pierre Castan ve Švýcarsku. Ten syntetizoval první epoxidový polymer. O deset let později, tedy v roce 1946 byly epoxidové pryskyřice poprvé komerčně nabízeny a to na veletrhu švýcarského průmyslu.


Dnes jsou epoxidy běžnou součástí celé řady průmyslových odvětví. Na prvním místě stojí samozřejmě stavebnictví. Epoxidové pryskyřice se však používají také v letectví a automobilovém průmyslu. Široké využití mají při výrobě sportovního vybavení, např. snowboardů, lyží nebo hokejek. Své uplatnění si epoxidové polymery našly také v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.


Vedoucí roli po švýcarech převzali v polovině 20. stolení američané. Dr. Sylvan Greenlee také vytvořil epoxidové pryskyřice avšak chemickou reakcí jiných látek. Díky tomu dokázal vytvořit jednu z nejpoužívanějších forem epoxidu, známou jako DGEBA nebo BADGE. Jedná se o komerčně nejdostupnější pryskyřici svého druhu v současnosti.


Epoxidová podlaha v laboratoři ČVUT v Praze.
Epoxidová podlaha v laboratoři

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page